Landsbygd Tunbanan Etapp 2

Fiber utmed Tunbanan

Senast uppdaterad: 11 april 10:18
Uppdatering 2018-03-28

Vi kommer under våren att anordna två inledande informationsmöten för de olika etapperna utmed Tunbanan där vi går igenom tänkt projektering samt tjänsterna i nätet. Se sidan för Informationsmöten 2018
gray Intresse 91 st 34%
Möjliga anslutningar: 266 st
Status
Intresse 91 st 34%
Beställning 0 st 0%
Ansluten 0 st 0%