Landsbygd Tunbanan Etapp 2
Fiber utmed Tunbanan

Uppdatering 2018-06-07
Priset för anslutning är nu fastställt. Anslutningskostnaden är 21900kr inklusive grävning på tomten, under förutsättning att beställning läggs i projektet.
Anslutningsavtal skickas ut till respektive fastighetsägare inom kort.

Uppdatering 2018-03-28

Vi kommer under våren att anordna två inledande informationsmöten för de olika etapperna utmed Tun...
gray Intresse 58 st 20%
gray Beställning 103 st 36%
Möjliga anslutningar: 288 st
Status
Intresse 58 st 20%
Beställning 103 st 36%
Ansluten 0 st 0%