Utbyggnadsplan Fiber i Gullspångs tätorter

waiting
Här publicerar vi planen kring installation av fiber i Gullspång, Hova samt Skagersvik.
1. Hova industriområde - Påbörjas våren 2019 (VänerEnergi AB/PG:s schakt)
Anslutna områden:

Skagersvik

Kärret Gullspång
Hova 1
Hova 2
Hova 3
Hova 4
Gullspång Tätort