Utbyggnadsplan Fiber i Gullspångs tätorter

waiting
Här publicerar vi planen kring installation av fiber i Gullspång, Hova samt Skagersvik.

1. Gullspång Tätort - Kundinstallationer pågår, nätet helt klart senast 2018-12-31

2. Hova industriområde - Påbörjas våren 2019 (VänerEnergi AB/PG:s schakt)
Anslutna områden:

Skagersvik

Kärret Gullspång
Hova 1
Hova 2
Hova 3
Hova 4