Utbyggnadsplan Fiber i Gullspångs tätorter

waiting
Här publicerar vi planen kring installation av fiber i Gullspång, Hova samt Skagersvik.

1. Hova 2 (Driftsättning pågår) Nätet helt klart senast 2018-04-30

2. Hova 3 (Driftsättning pågår) Nätet helt klart senast 2018-04-30
3. Hova 4 (Driftsättning pågår) Nätet helt klart senast 2018-04-30
4. Gullspång 1 (Inväntar anslutningar) Försenat, driftsättning under sommar/höst 2018
5. Gullspång 2 (Inväntar anslutningar) Försenat, driftsättning under sommar/höst 2018
6. Gullspång 3 (Inväntar anslutningar) Försenat, driftsättning under sommar/höst 2018
Anslutna områden:

Skagersvik

Kärret Gullspång
Hova 1