Hoppa direkt till innehåll
top_ansluta
Tätort Lovene

Fibernät är utbyggt i området

Om du är ansluten kan du beställa tjänst genom att ansluta en router eller dator till portnummer 1 på fiberlådan. Öppna därefter en webläsare, exempelvis Chrome, Explorer, Safari eller Firefox. Du kommer då till en portal där du kan välja tjänsteleverantör. Efter du valt leverantör blir du dirigerad till respektive leverantörs beställningssida. Du kan även beställa tjänst via...
Beställning Beställning 6 st 9%
Ansluten Ansluten 54 st 81%
Möjliga anslutningar: 67 st
Karta