SKARA Ardala Tätort
Fiber i Skaras tätorter

Fibernätet är utbyggt i området Om du är ansluten kan du beställa internet direkt genom att ansluta en router eller dator till portnummer 1 på fiberlådan. Öppna därefter en webläsare, exempelvis Chrome, Explorer, Safari eller Firefox. Du blir då dirigerad till vår beställningsportal. Övriga tjänster hittar du i vår Tjänsteguide För information om hur du kan utnyttja din ...
gray Intresse 1 st 0%
gray Beställning 1 st 0%
gray Ansluten 242 st 83%
Möjliga anslutningar: 291 st
Status
Intresse 1 st 0%
Beställning 1 st 0%
Ansluten 242 st 83%