TÖREBODA Centrala Töreboda
Nu installeras det fiber i området!

Nu har arbetet påbörjats med fiberinstallation i området. Det betyder även att det eventuellt är för sent att beställa fiber till tidigare angivna förutsättningar. Följ UTBYGGNADSPLANEN (gäller ej områden i Lidköping)och se om du fortfarande kan beställa till "kampanjpris".Kampanjpriset är 13500kr inklusive grävning och håltagning. Det går fortfarande att lämna intresseanm...
gray Intresse 24 st 6%
gray Beställning 48 st 13%
gray Ansluten 204 st 55%
Möjliga anslutningar: 374 st
Karta_Toreboda

Utbyggnadsplan Töreboda Tätort

Här följer områdesindelningen för byggnation av fiber i Töreboda Tätort
Status
Intresse 24 st 6%
Beställning 48 st 13%
Ansluten 204 st 55%