top_ansluta
SKARA Landsbygd Södra
Fiber på Skaras landsbygd

Fibernätet är utbyggt i området. Om du är ansluten kan du beställa tjänst genom att ansluta en router eller dator till portnummer 1 på fiberlådan. Öppna därefter en webläsare, exempelvis Chrome, Explorer, Safari eller Firefox. Du kommer då till en portal där du kan välja tjänsteleverantör. Efter du valt leverantör blir du dirigerad till respektive leverantörs beställningss...
Intresse Intresse 8 st 2%
Beställning Beställning 26 st 7%
Ansluten Ansluten 247 st 69%
Möjliga anslutningar: 360 st