SKARA Nordost
Fiber i Skaras tätorter

Fibernätet är utbyggt i området Om du är ansluten kan du beställa internet direkt genom att ansluta en router eller dator till portnummer 1 på fiberlådan. Öppna därefter en webläsare, exempelvis Chrome, Explorer, Safari eller Firefox. Du blir då dirigerad till vår beställningsportal. Övriga tjänster hittar du i vår Tjänsteguide För information om hur du kan utnyttja din ...
gray Beställning 2 st 1%
gray Ansluten 145 st 89%
Möjliga anslutningar: 163 st
Status
Intresse 0 st 0%
Beställning 2 st 1%
Ansluten 145 st 89%