MARIESTAD Radbyn - Hindsberg
Fiber i Mariestad och Törebodas tätorter

Fibernätet är utbyggt i området Om du är ansluten kan du beställa tjänst genom att ansluta en router eller dator till portnummer 1 på fiberlådan. Öppna därefter en webläsare, exempelvis Chrome, Explorer, Safari eller Firefox. Du kommer då till en portal där du kan välja tjänsteleverantör. Efter du valt leverantör blir du dirigerad till respektive leverantörs beställningssi...
gray Intresse 26 st 3%
gray Beställning 63 st 8%
gray Ansluten 559 st 70%
Möjliga anslutningar: 794 st
Status
Intresse 26 st 3%
Beställning 63 st 8%
Ansluten 559 st 70%