SKARA Skånings-Åsaka
Vatten Avlopp och Fiber i Skånings-Åsaka

Löpande information om projektet finns i denna länk: Vatten, Avlopp och Fiber i Skånings Åsaka
gray Intresse 45 st 16%
gray Beställning 142 st 49%
Möjliga anslutningar: 287 st
Status
Intresse 45 st 16%
Beställning 142 st 49%
Ansluten 0 st 0%