SKARA Skånings-Åsaka
Vatten Avlopp och Fiber i Skånings-Åsaka

Löpande information om projektet finns i denna länk: Vatten, Avlopp och Fiber i Skånings Åsaka
gray Intresse 30 st 11%
gray Beställning 148 st 56%
Möjliga anslutningar: 263 st
Status
Intresse 30 st 11%
Beställning 148 st 56%
Ansluten 0 st 0%