SKARA Skånings-Åsaka
Vatten Avlopp och Fiber i Skånings-Åsaka

Löpande information om projektet finns i denna länk: Vatten, Avlopp och Fiber i Skånings Åsaka
gray Intresse 47 st 17%
gray Beställning 135 st 48%
Möjliga anslutningar: 284 st
Status
Intresse 47 st 17%
Beställning 135 st 48%
Ansluten 0 st 0%