TÖREBODA Västra
Fiber i Mariestad och Törebodas tätorter

Fibernätet är utbyggt i området Om du är ansluten kan du beställa tjänst genom att ansluta en router eller dator till portnummer 1 på fiberlådan. Öppna därefter en webläsare, exempelvis Chrome, Explorer, Safari eller Firefox. Du kommer då till en portal där du kan välja tjänsteleverantör. Efter du valt leverantör blir du dirigerad till respektive leverantörs beställningssi...
gray Intresse 8 st 8%
gray Beställning 1 st 1%
gray Ansluten 59 st 57%
Möjliga anslutningar: 104 st
Status
Intresse 8 st 8%
Beställning 1 st 1%
Ansluten 59 st 57%