top_ansluta
Landsbygd Tunbanan Etapp 4
Tunbanan Etapp 4

Uppdatering 2022-10-27 Kommunen eftersträvar alltid att belasta taxekollektivet så lite som möjligt och försöker därför samförlägga våra ledningar där det är möjligt. Men på grund av en svårlöst markägarfråga så kan inte kommunen komma fram med ledningarna till ett antal fastigheter i detta projekt. Vi har idag ingen prognos på när grävning kan starta. Projekteringsarbe...
Intresse Intresse 2 st 6%
Beställning Beställning 23 st 70%
Ansluten Ansluten 1 st 3%
Möjliga anslutningar: 33 st
Karta