top_serviceguide
Beställ tjänst

Här väljer du nät genom att klicka på den bild som motsvarar din fiberanslutning.
"Tjänster i Stadsnätet" innebär att du har en fiberansluten fastighet i tätort eller på landsbygd och tillhör ett (ofta kommunalägt) stadsnät.
"Tjänster för Byalag" innebär att du har en fiberansluten fastighet på landsbygd, vilken ingår i en ekonomisk fiberförening, där föreningen äger fibernätet.
Stadsnat_web
Götene
Lidköping
Mariestad
Nossebro
Skara
Töreboda
Gullspång
Hova
Vallebygden
Byalag_web
Böckersboda
Fredsberg Västra
Fredsberg Östra
Myrhult-Bålerud
Västra Kållandsö
Stohagen Ulvedalen
Entorp
Saleby Härjevad
N Härene Hovby Kartåsen
Kållands Bredband
Torpa Blänkås
Framtidsbandet Bredhall
#inlineditbutton