top_serviceguide
Beställ tjänst

Här väljer du nät genom att klicka på den bild som motsvarar din fiberanslutning.
"Tjänster i Stadsnätet" innebär att du har en fiberansluten fastighet i tätort eller på landsbygd och tillhör ett (ofta kommunalägt) stadsnät.
"Tjänster för Byalag" innebär att du har en fiberansluten fastighet på landsbygd och är medlem i en ekonomisk fiberförening. Förutom den tjänst du väljer att abonnera på och betala för, betalar du även en aktiveringsavgift till din förening. Se nedan vilka föreningar detta avser.
Tjansteguid_stadstnat_web
Götene
Lidköping
Mariestad
Nossebro
Skara
Töreboda
Gullspång
Hova
Vallebygden
Levänet
Holmnet
Tjansteguide_byalag_web
Böckersboda
Fredsberg Västra
Fredsberg Östra
Myrhult-Bålerud
Västra Kållandsö
Stohagen Ulvedalen
Entorp
Saleby Härjevad
N Härene Hovby Kartåsen
Kållands Bredband (Kallnet)
Torpa Blänkås
Framtidsbandet Bredhall
Muggeberg
Vedumdalen
#inlineditbutton