Utbyggnadsplan - Mariestad och Törebodas tätorter

Plan
Kampanjpris gäller för samtliga områden fram till datum för sista beställning
1. SJÖTORP Sjötorp Syd - Driftsättning pågår. Beräknas klart 2018-06-30 (Entreprenör VänerEnergi AB). Sista datum att beställa fiber till kampanjpris 2018-06-15.
2. MARIESTAD Norra Grangärdet - Driftsättning påbörjas 20180201. Beräknas klart 20180430. Sista datum att beställa fiber till kampanjpris var 2018-03-18 (Entreprenör Elektronikhuset)
3. LUGNÅS Lugnås Tätort - Driftsättning påbörjas 20180215. Beräknas klart 20180331. Sista datum för beställning till kampanjpris 2018-02-14 (Entreprenör RGG). Beräknas klar 20180430.
4. MARIESTAD Hindsberg - Stomvägen - Grävning påbörjas under mars/april. Beräknas klart 20180831.
5. MARIESTAD Södra Grangärdet - Grävning påbörjas maj 2018. beräknas klart hösten 2018.
6. MARIESTAD Ormgatan - Östra Järnvägsgatan - Grävning påbörjas hösten 2018
7. MARIESTAD Hassle - Grävning påbörjas hösten 2018.
8. MARIESTAD Ladukärr - Grävning påbörjas maj 2018. Beräknas klart hösten 2018.
9. MARIESTAD Stockholmsvägen - Påbörjas sommaren 2018. Beräknas klart hösten 2018.
10. MARIESTAD Kristinebergsgatan - Torngatan - Grävning påbörjas hösten 2018.
11. TÖREBODA Kårtorpsgatan - Kanalvägen - Grävning påbörjas april/maj. Beräknas klart hösten 2018.
12. TÖREBODA Storgatan - Liljegatan - Grävning påbörjas april/maj. Beräknas klart hösten 2018.
13. LYRESTAD Österliden - Ringvägen - Grävning påbörjas hösten 2018.
14. ÄLGARÅS Älgarås Tätort - Grävning påbörjas vår 2019.
15. MARIESTAD Matrosgränd - Kaptensgränd - Installeras och kompletteras under våren 2018. Sista datum för beställning är 2018-02-15
Anslutna områden:

Mariestad - Lyckans Väg

Sjötorp Nordost
Mariestad - Albins Gränd - Altorpsvägen

Sjötorp Nordväst
Töreboda Slätte
Mariestad - Vegagatan - Lanthöjdsvägen

Mariestad - Krafthagsgatan - Österögatan
Mariestad - Rapphönsvägen - Fasanvägen
Mariestad - Leksbergsvägen - Lugnåsvägen
Lyrestad - Ginstvägen - Linnéavägen
Mariestad - Ullervad
Mariestad - Ekliden - Marieholmsvägen
Töreboda Ploggatan - Gastorp
Töreboda Skepparevägen - Transtigen
Mariestad - Rödhakevägen - Radbyn Västra
Mariestad - Smedjevägen
Moholm - Tibrovägen - Vallavägen
Mariestad - Annedalsgatan - Kristinebergsgatan
Mariestad - Morkullevägen - Radbyn Östra
Mariestad - Krontorp - Skiffervägen (förutom Stockholmsvägen)
Mariestad - Hästskovägen
Mariestad - Vintervägen - Södra Vägen
Töreboda - Gjutarevägen - Lingonstigen
Töreboda - Annedalsgatan - Idrottsvägen
Moholm - Hjälstavägen