Utbyggnadsplan - Mariestad och Törebodas tätorter

Plan
Kampanjpris gäller för samtliga områden fram till datum för sista beställning
1. TÖREBODA Centrala Töreboda - Etapp 1, 2 och 3 klart.Etapp 4 pågår, beräknas klart Q3 2019. (Entreprenör VänerEnergi AB) Sista datum för beställning av fiber i etapp 1, 2 och 3 var 2018-11-30. Sista datum för beställning i Etapp 4 är 2019-06-30
2. MARIESTAD Ormgatan - Östra Järnvägsgatan - Samförläggning delvis med elnät. Grävning delvis klar. Fiberarbeten påbörjas under september.
3. MARIESTAD Hassle - Grävning pågår. Installationer påbörjas i Fredslund under vecka 22. Beräknat klart hösten 2019. Sista datum att beställa till kampanjpris är 2019-06-30
4. MARIESTAD Moviken - Grävning pågår till Sjötorp. Grävning i byn klar. Fibersättning hösten 2019.
5. MARIESTAD Gamla Stan - Delas in i tre etapper. Etapp 1 pågår. Samförläggning delvis med elnät. Resterande etapper påbörjas under hösten 2019.
6. LYRESTAD Österliden - Ringvägen - Grävning delvis klar. Fiberarbeten påbörjas under hösten 2019.
7. MARIESTAD Kristinebergsgatan - Torngatan - Grävning delvis klar. Beräknas klart 2019. Fiberarbeten påbörjas under september.
8. TÖREBODA Haddeboda - Samförläggning med elnät under hösten 2019
9. MARIESTAD Snapen - Grävstart vecka 22. Beräknas klart sommaren 2019
10. MARIESTAD Rynnings Väg - Påbörjas 2020. Mer information följer framöver
11. ÄLGARÅS Älgarås Tätort - Påbörjas 2020. Mer information följer framöver
12. MARIESTAD Leksbergsvägen 91 -95 - Påbörjas 2020. Mer information följer
Entreprenör för samtliga områden är VänerEnergi AB
Anslutna områden:

Mariestad - Lyckans Väg

Sjötorp Nordost
Mariestad - Albins Gränd - Altorpsvägen

Sjötorp Nordväst
Töreboda Slätte
Mariestad - Vegagatan - Lanthöjdsvägen

Mariestad - Krafthagsgatan - Österögatan
Mariestad - Rapphönsvägen - Fasanvägen
Mariestad - Leksbergsvägen - Lugnåsvägen
Lyrestad - Ginstvägen - Linnéavägen
Mariestad - Ullervad
Mariestad - Ekliden - Marieholmsvägen
Töreboda Ploggatan - Gastorp
Töreboda Skepparevägen - Transtigen
Mariestad - Rödhakevägen - Radbyn Västra
Mariestad - Smedjevägen
Moholm - Tibrovägen - Vallavägen
Mariestad - Annedalsgatan - Kristinebergsgatan
Mariestad - Morkullevägen - Radbyn Östra
Mariestad - Krontorp - Skiffervägen
Mariestad - Hästskovägen
Mariestad - Vintervägen - Södra Vägen
Töreboda - Gjutarevägen - Lingonstigen
Töreboda - Annedalsgatan - Idrottsvägen
Moholm - Hjälstavägen
Lugnås tätort
Mariestad - Matrosgränd - Kaptensgränd
Sjötorp Syd
Mariestad - Norra Grangärdet
Hindsberg - Stomvägen
Södra Grangärdet
Ladukärr
Suntorp
Tallstigen