Utbyggnadsplan - Mariestad och Törebodas tätorter

Plan
Kampanjpris gäller för samtliga områden fram till datum för sista beställning
1. TÖREBODA Centrala Töreboda - Fåtal kunder kvar att ansluta i Etapp 1, 2 och 3. Etapp 4 (centrum) påbörjas Q1 2019, beräknas klart Q3 2019. (Entreprenör VänerEnergi AB) Sista datum för beställning av fiber i etapp 1, 2 och 3 var 2018-11-30. Sista datum för beställning i Etapp 4 är 2019-06-30
2. MARIESTAD Ormgatan - Östra Järnvägsgatan - Påbörjas våren 2019 och färdigställs under 2019. Mer information kommer framöver
3. MARIESTAD Hassle - Grävning påbörjad. Färdigställs under 2019 (Entreprenör VänerEnergi)
4. MARIESTAD Moviken - Grävning pågår
5. MARIESTAD Gamla Stan - Delas in i tre etapper. Etapp 1 påbörjas under våren 2019. Resterande etapper påbörjas under hösten 2019. Mer information samt inbjudningar till informationsmöten kommer framöver
6. LYRESTAD Österliden - Ringvägen - Grävning delvis klar. Fiberarbeten påbörjas under Q2 2019. (Entreprenör VänerEnergi)
7. MARIESTAD Kristinebergsgatan - Torngatan - Grävning påbörjas 2019. Beräknas klart 2019. Mer information kommer framöver (Entreprenör VänerEnergi)
8. TÖREBODA Haddeboda - Påbörjas och färdigställs under 2019
9. MARIESTAD Snapen - Beräknas klart hösten 2019
10. MARIESTAD Rynnings Väg - Påbörjas 2020. Mer information följer framöver
11. ÄLGARÅS Älgarås Tätort - Påbörjas 2020. Mer information följer framöver
Anslutna områden:

Mariestad - Lyckans Väg

Sjötorp Nordost
Mariestad - Albins Gränd - Altorpsvägen

Sjötorp Nordväst
Töreboda Slätte
Mariestad - Vegagatan - Lanthöjdsvägen

Mariestad - Krafthagsgatan - Österögatan
Mariestad - Rapphönsvägen - Fasanvägen
Mariestad - Leksbergsvägen - Lugnåsvägen
Lyrestad - Ginstvägen - Linnéavägen
Mariestad - Ullervad
Mariestad - Ekliden - Marieholmsvägen
Töreboda Ploggatan - Gastorp
Töreboda Skepparevägen - Transtigen
Mariestad - Rödhakevägen - Radbyn Västra
Mariestad - Smedjevägen
Moholm - Tibrovägen - Vallavägen
Mariestad - Annedalsgatan - Kristinebergsgatan
Mariestad - Morkullevägen - Radbyn Östra
Mariestad - Krontorp - Skiffervägen
Mariestad - Hästskovägen
Mariestad - Vintervägen - Södra Vägen
Töreboda - Gjutarevägen - Lingonstigen
Töreboda - Annedalsgatan - Idrottsvägen
Moholm - Hjälstavägen
Lugnås tätort
Mariestad - Matrosgränd - Kaptensgränd
Sjötorp Syd
Mariestad - Norra Grangärdet
Hindsberg - Stomvägen
Södra Grangärdet
Ladukärr
Suntorp
Tallstigen