Utbyggnadsplan - Mariestad och Törebodas tätorter

Plan
Kampanjpris gäller för samtliga områden fram till datum för sista beställning
1. MARIESTAD Södra Grangärdet - Området klart förutom ca 20-tal kunder. (Entreprenör VänerEnergi)
2. MARIESTAD Ormgatan - Östra Järnvägsgatan - Påbörjas och färdigställs under 2019. Mer information kommer framöver
3. MARIESTAD Hassle - Grävning påbörjas våren 2019. Mer information kommer framöver. (Entreprenör VänerEnergi)
4. MARIESTAD Ladukärr - Driftsättning av fiberelektronik hos kunder pågår. Beräknas klart Q1 2019. Sista datum för beställning av fiber 2018-12-31 (Entreprenör Elektronikhuset)
5. MARIESTAD Kristinebergsgatan - Torngatan - Grävning påbörjas 2019. Beräknas klart 2019. Mer information kommer framöver (Entreprenör VänerEnergi)
6. TÖREBODA Centrala Töreboda - Grävning pågår. Driftsättning av fiberelektronik hos kunder påbörjad. Etapp 1, 2 och 3 beräknas klart 2018-12-31. Etapp 4 (centrum) påbörjas Q1 2019, beräknas klart Q3 2019. (Entreprenör BRS Networks och VänerEnergi AB) Sista datum för beställning av fiber i etapp 1, 2 och 3 2018-11-30. Sista datum för beställning i Etapp 4 2019-06-30
7. LYRESTAD Österliden - Ringvägen - Grävning delvis klar. Fiberarbeten påbörjas under första halvåret 2019. (Entreprenör VänerEnergi)
8. MARIESTAD Suntorp - Samförläggning med elnät. Grävarbeten pågår. Beräknas klart under våren 2019.
9. ÄLGARÅS Älgarås Tätort - Mer information kommer framöver
10. MARIESTAD Gamla Stan - Påbörjas under våren 2019 Mer information samt inbjudningar till informationsmöten kommer framöver
11. MARIESTAD Tallstigen - Påbörjas Januari 2019. Sista beställning för beställning av fiber 2019-01-31
Anslutna områden:

Mariestad - Lyckans Väg

Sjötorp Nordost
Mariestad - Albins Gränd - Altorpsvägen

Sjötorp Nordväst
Töreboda Slätte
Mariestad - Vegagatan - Lanthöjdsvägen

Mariestad - Krafthagsgatan - Österögatan
Mariestad - Rapphönsvägen - Fasanvägen
Mariestad - Leksbergsvägen - Lugnåsvägen
Lyrestad - Ginstvägen - Linnéavägen
Mariestad - Ullervad
Mariestad - Ekliden - Marieholmsvägen
Töreboda Ploggatan - Gastorp
Töreboda Skepparevägen - Transtigen
Mariestad - Rödhakevägen - Radbyn Västra
Mariestad - Smedjevägen
Moholm - Tibrovägen - Vallavägen
Mariestad - Annedalsgatan - Kristinebergsgatan
Mariestad - Morkullevägen - Radbyn Östra
Mariestad - Krontorp - Skiffervägen
Mariestad - Hästskovägen
Mariestad - Vintervägen - Södra Vägen
Töreboda - Gjutarevägen - Lingonstigen
Töreboda - Annedalsgatan - Idrottsvägen
Moholm - Hjälstavägen
Lugnås tätort
Mariestad - Matrosgränd - Kaptensgränd
Sjötorp Syd
Mariestad - Norra Grangärdet
Hindsberg - Stomvägen