Utbyggnadsplan - Mariestad och Törebodas tätorter

Plan
Kampanjpris gäller för samtliga områden fram till datum för sista beställning
1. SJÖTORP Sjötorp Syd - Driftsättning pågår. Beräknas klart 2018-06-30 (Entreprenör VänerEnergi AB). Sista datum att beställa fiber till kampanjpris 2018-06-15.
2. MARIESTAD Norra Grangärdet - Beräknas klart under sommaren 2018. Sista datum att beställa fiber till kampanjpris var 2018-03-18 (Entreprenör Elektronikhuset)
3. MARIESTAD Hindsberg - Stomvägen - Grävning pågår. Beräknas klart 20180930. Sista datum för beställning av fiber 2018-08-31.
4. MARIESTAD Södra Grangärdet - Grävning pågår. Beräknas klart oktober/november 2018. Sista datum för beställning av fiber 2018-07-31.
5. MARIESTAD Ormgatan - Östra Järnvägsgatan - Grävning påbörjas hösten 2018
6. MARIESTAD Hassle - Grävning påbörjas hösten 2018.
7. MARIESTAD Ladukärr - Arbete pågår. Beräknas klart hösten 2018.
8. MARIESTAD Kristinebergsgatan - Torngatan - Grävning påbörjas hösten 2018.
9. TÖREBODA Centrala Töreboda - Grävning påbörjas juni. Beräknas klart hösten 2018.
10. LYRESTAD Österliden - Ringvägen - Grävning påbörjas hösten 2018.
11. MARIESTAD Suntorp - Samförläggning med elnät. Grävarbeten beräknas påbörjas i höst.
12. ÄLGARÅS Älgarås Tätort - Grävning påbörjas vår 2019.
Anslutna områden:

Mariestad - Lyckans Väg

Sjötorp Nordost
Mariestad - Albins Gränd - Altorpsvägen

Sjötorp Nordväst
Töreboda Slätte
Mariestad - Vegagatan - Lanthöjdsvägen

Mariestad - Krafthagsgatan - Österögatan
Mariestad - Rapphönsvägen - Fasanvägen
Mariestad - Leksbergsvägen - Lugnåsvägen
Lyrestad - Ginstvägen - Linnéavägen
Mariestad - Ullervad
Mariestad - Ekliden - Marieholmsvägen
Töreboda Ploggatan - Gastorp
Töreboda Skepparevägen - Transtigen
Mariestad - Rödhakevägen - Radbyn Västra
Mariestad - Smedjevägen
Moholm - Tibrovägen - Vallavägen
Mariestad - Annedalsgatan - Kristinebergsgatan
Mariestad - Morkullevägen - Radbyn Östra
Mariestad - Krontorp - Skiffervägen
Mariestad - Hästskovägen
Mariestad - Vintervägen - Södra Vägen
Töreboda - Gjutarevägen - Lingonstigen
Töreboda - Annedalsgatan - Idrottsvägen
Moholm - Hjälstavägen
Lugnås tätort
Mariestad - Matrosgränd - Kaptensgränd