Utbyggnadsplan - Mariestad och Töreboda

Plan
Kampanjpris gäller för samtliga områden fram till datum för sista beställning
1. MARIESTAD Ormgatan - Östra Järnvägsgatan - Installationer pågår. Beräknas klart under 2019. Sista datum för beställning av fiber 2019-09-30
2. MARIESTAD Moviken - Fiberinstallationer under vintern 19/20. Grävning i Moviken klar.
3. MARIESTAD Gamla Stan - Delas in i tre etapper. Installationer i Etapp 1 påbörjas under november. Resterande etapper pågår.
4. LYRESTAD Österliden - Ringvägen - Projektering pågår. Fiberarbeten påbörjas under hösten 2019.
5. MARIESTAD Kristinebergsgatan - Torngatan - Beräknas klart 2019. Grävning och fiberarbeten pågår. Installationer påbörjas under november/december Sista datum för beställning av fiber till kampanjpris är 2019-10-31
6. TÖREBODA Haddeboda - Samförläggning med elnät under hösten 2019. Grävning klar. Installationer påbörjas under december Sista datum för beställning av fiber är 2019-09-30
7. MARIESTAD Rynnings Väg - Påbörjas 2020. Mer information följer framöver
8. ÄLGARÅS Älgarås Tätort - Påbörjas 2020. Mer information följer framöver
9. MARIESTAD Leksbergsvägen 91 -95 - Påbörjas 2020. Mer information följer
Entreprenör för samtliga områden är VänerEnergi AB
Anslutna områden:

Mariestad - Lyckans Väg

Sjötorp Nordost
Mariestad - Albins Gränd - Altorpsvägen

Sjötorp Nordväst
Töreboda Slätte
Mariestad - Vegagatan - Lanthöjdsvägen

Mariestad - Krafthagsgatan - Österögatan
Mariestad - Rapphönsvägen - Fasanvägen
Mariestad - Leksbergsvägen - Lugnåsvägen
Lyrestad - Ginstvägen - Linnéavägen
Mariestad - Ullervad
Mariestad - Ekliden - Marieholmsvägen
Töreboda Ploggatan - Gastorp
Töreboda Skepparevägen - Transtigen
Mariestad - Rödhakevägen - Radbyn Västra
Mariestad - Smedjevägen
Moholm - Tibrovägen - Vallavägen
Mariestad - Annedalsgatan - Kristinebergsgatan
Mariestad - Morkullevägen - Radbyn Östra
Mariestad - Krontorp - Skiffervägen
Mariestad - Hästskovägen
Mariestad - Vintervägen - Södra Vägen
Töreboda - Gjutarevägen - Lingonstigen
Töreboda - Annedalsgatan - Idrottsvägen
Moholm - Hjälstavägen
Lugnås tätort
Mariestad - Matrosgränd - Kaptensgränd
Sjötorp Syd
Mariestad - Norra Grangärdet
Hindsberg - Stomvägen
Södra Grangärdet
Ladukärr
Suntorp
Tallstigen

Centrala Törebdoda
Snapen

Hassle