Utbyggnadsplan - Fiber i Skara

1
Här publicerar vi gällande utbyggnadsplan i Skaras tätorter
Skara Energi AB,s nätområde (Skara)
1. "Junkergatan" (Arbete pågår- Entreprenör Skara Energi AB, beräknas klart Q1 2019)
2. "Muraregatan" (Arbete pågår - Entreprenör Eltel, beräknas klart Q1 2019)
3. "Mynthusgatan" (Projektering pågår, beräknas klart Q2 2019)
4. "Djurgårdsäng" (Projektering pågår, beräknas klart Q2 2019)
Vallebygdens ekf,s nätområde (Axvall, Varnhem, Eggby)
KLART!
Obs! Tidplanen är preliminär och förändringar kan komma att ske.
Områden som är klara och fibersatta:
Varnhem 5
Backstuguvägen
Ardala1
Ardala2
Ardala3
Eggby1
Eggby2
Korsgatan
Ardala4
Ardala5
Axvall2
Knallevägen
Varnhem2A
Skaraberg Vattentornet
Viktoriagatan
Broddetorp
Växelbruksvägen
Biskopen
Åkerstigen
Smörbergsgatan
Ljungstorp
Varnhem 2B
Timmermansgatan
Varnhem 4
Petersburg
Repslagarestigen
Axvall 5
Oxbacksgatan
Lantmannagatan
Axvall 3
Petersburg Norra
Varnhem Område 1
Axvall 1
Varnhem 2C
Varnhem 3
Carlmarksgatan
Brinkagatan
Tulegatan
Ängabergsgatan
Torsgatan
Bondbönan/Krypbönan
Surbrunnsgatan
Axvall 4
Axvall Skärv Trekanten
Ivar Widéensgatan
Nyboholm
Listan uppdaterad 2019-01-02