top_aktuellt
Problem med IPTV i vissa områden

Vi har sedan en tid blivit uppmärksammade på att vissa kunder i vissa områden har problem med IPTV. Det kan handla om tillfälliga störningar samt längre avbrott.
Vi arbetar kontinuerligt med felsökning och har vidtagit ett antal åtgärder. Vid problem ber vid dig kontakta din tjänsteleverantör för felanmälan. Felanmälan kommer då vidare till oss för hantering samt för fortsatt felsökning.