Nyhetsbrev Vår 2019

Hej!
Openbit_ditt_Oppna_Stadsnat
Våren närmar sig sakta men säkert. I skrivande stund är det fortsatt kallt och rutan på bilen behöver skrapas på morgnarna igen. Solens strålar talar dock om för oss att varmare tider stundar.
I vårt område samt i de flesta delar av vårt avlånga land, arbetas det med fiberanslutningar med fortsatt hög intensitet. Regeringens Bredbandsmål, vilket delvis talar om att 95% av Sveriges hushåll och företag skall ha tillgång till minst 100Mbit/s år 2020, ser ut att infrias i vårt verksamhetsområde. Tätorterna i Skara, Lidköping, Mariestad, Töreboda och Gullspång förväntas vara helt klara under slutet av 2019.
Vad har då hänt i vårt fibernät den senaste perioden och vad händer framöver?
Tjänsterna
Fler leverantörer visar intresse av att leverera tjänster i vårt nät och vi förväntar oss nya leverantörer som kommer in vårt nät med spännande tjänster under året.
Ownit
Ownit, vilka ägs av Telenor, skulle kommit igång med att leverera sina tjänster i vårt nät under sommaren 2018. Efter diverse förseningar är vi nu äntligen på gång. Under våren kommer Ownit att kunna leverera främst bredbandstjänster till våra kunder. Mer information beträffande tjänsterna hos Ownit finns att läsa i vår Tjänsteguide framöver.
SAPPA_LOGO_01_GRO_RGB
Sappa finns redan som leverantör i vårt nät, dock endast med tjänsten Kabel-TV. Nu kommer även Sappa med IPTV, Bredband samt IP-telefoni, vilket gör att du som kund kan teckna en helhetslösning via Sappa. Det är däremot inte klart hur paketeringen av tjänster kommer se ut. Mer information kommer när Sappa publicerar sina nya tjänster i vår portal.
Hoist_Group_Logo_Wide_CMYK_1024x320-1024x320
Om ni vill visa TV i offentlig verksamhet, har ni nu möjligheten att teckna avtal med Hoist. Hoist levererar tjänster till hotell, restauranger osv. Hoist levererar sina TV-paket via plattformen Kalejdo.
kalejdo_green_webb
Beträffande Kalejdo, är även tjänster för Smarta Hem nu under lansering i Openbit. Kalejdo har slutit avtal med larmleverantör, vilket innebär att du som är fiberansluten, inom kort kan abonnera på tjänster för larm och övervakning, exempelvis till din villa. Dessa tjänster kommer att levereras via en separat port i kundelektroniken, vilket gör att dessa tjänster inte blir beroende av din bredbandstjänst. Detta gör systemet till ett mycket driftsäkert alternativ till traditionella larm och övervakningstjänster.
Fiberutbyggnaden
Vallebygdens
Skara_Energi_AB_Logga
I Skaras tätorter fortsätter byggnationen enligt utbyggnadsplanen. I Skara tätort arbetar vi i skrivande stund samtidigt i områdena "Mynthusgatan", "Djurgårdsäng" och "Muraregatan" och när dessa områden är klara är Skaras tätort färdigbyggt. På landsbygden arbetas det med fiberanslutningar, både i samband med Vatten och Avlopp (Härlunda, Skånings-Åsaka) samt i enskilda fiberprojekt (Örnsro, Västerskog, Reningsverket och Stenumsvägen).
I Valles tätorter Axvall, Varnhem och Eggby är fibernätet färdigbyggt och Vallebygdens ekf koncentrerar sig nu på utbyggnad i Öglunda samt Norra Lundby. Dessa projekt utförs i huvudsak tillsammans med anslutning till Vatten och Avlopp.
JPEGliggande
I Mariestad och Töreboda fortsätter VänerEnergi AB fiberutbyggnaden tillsammans med flera underentreprenörer. VänerEnergi meddelar i sin årsredovisning att de under fem år har anslutit lika många fastigheter till fibernätet, som det tog ca femtio år att ansluta till elnätet en gång i tiden.
Som vi redan berättat börjar tätorterna blir färdigbyggda och nu vänder VänerEnergi blickarna ut mot landsbygden där vi i skrivande stund har flera påbörjade projekt.
Skagerns Energi har tillsammans med VänerEnergi byggt färdigt fibernäten i Gullspång och Hova.
Lidkopings_Kommun
Lidkopings_Bredband_Logga
I Lidköpings tätort börjar vi närma oss en komplett fiberinfrastruktur. Vi arbetar just nu med att bygga fiber i gamla staden och efter gamla staden är det endast centrum kvar i tätorten. I likhet med övriga nätägare har Lidköping Bredband flera projekt på landsbygden. Förutom pågående fiberarbete i Hasslösa planeras det nu för fullt i ett stort projekt vi kallar för "Tunbanan". Tunbanan delas in i etapper och det är öppet för beställning och intresseanmälan i samtliga etapper.
Vad händer i framtiden?
brf
Vi ser en stor efterfrågan på anslutning till bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Många föreningar har idag befintliga avtal med olika operatörer. Flera av dessa operatörer väljer nu att avveckla vissa tjänster via traditionella kopparnät, vilket gör att intresset för renodlade fiberalternativ uppkommer. Då föreningar ofta vill ha kollektiva alternativ, arbetas det nu för fullt med att ta fram offerter och alternativ för både kollektiva anslutningar, som för kollektiva tjänster. I dag och i framtiden bygger vi nya nät med fiber hela vägen in i hushållet, oavsett om det är en villa eller en lägenhet.
Vi på Openbit önskar alla en fortsatt härlig vår och sommar!
Med soliga hälsningar
Openbit - Ditt Öppna Stadsnät
Klicka gärna på Facebook-loggan nedan, gilla oss på Facebook, och ta del av det senaste i fibernätet Openbit.
Facebook_logo_square